Vedlikehold i Svea

Her kommer det litt om vedlikeholdsavd i Svea.

Roger prøver å grave seg ned til en kabelgrøft.


Her driver jeg med feilsøking på ei telefonlinje.


Jørn og Ove løser et av dagens oppgaver.


Egil som jobber på kraftstasjonen er innom for å låne sagen vår.


Julen 2001 var det en som bommet litt på veien i forbindelse med brøyting.